Новости Эсперанто в Казахстане

Novaĵoj

Novaĵoj - - - - - Новости - - - - - Хабар - - - - - Novaĵoj - - - - - Новости - - - - - Хабар - - - - - Novaĵoj - - - - - Новости - - - - - Хабар - - - - - Novaĵoj - - - - - Новости - - - - - Хабар - - - - - Novaĵoj - - - - - Новости - - - - - Хабар - - - - - Novaĵoj - - - - - Новости - - - - - Хабар - - - - - Novaĵoj - - - - - Новости - - - - - Хабар - - - - -


 

20 julio – 27 julio 2013, Rejkjaviko - Islando - 98-й Всемирный Конгресс эсперанто

 

La 98-a Universala Kongreso de Esperanto

Universala Kongreso de Esperanto okazos en Rejkjaviko 2013!

Filmeto por UK 2013

ĉe Facebook  vidu UK 2013 en Rejkjaviko, Islando on Facebook

 


Kantas Dina Lukjanec

Vjetnamio songxo mia (Kun teksto)

Trankvilo kaj Silento

Steloj

Mi Ne Forgesos Vin

Saluton

Moskvo

 


 

28 julio – 4 augusto 2012, Hanojo - Vjetnamio - 97-й Всемирный Конгресс эсперанто

http://e.vea.vn/list/97auk.htm

Universala Kongreso de Esperanto 2012 (UK-97)
en Vjetnamio

97-й конгресс Всемирной эсперанто-Ассоциации (UEA Universala Esperanto-Asocio) пройдет в столице Вьетнама Ханое с 28 июля по 4 августа 2012. Известно, что к языку эсперанто во Вьетнаме всегда относились доброжелательно, как бывшее социалистическое правительство, так и нынешние власти. Поэтому во Вьетнаме не только много эсперантистов, но действует хорошо организованная структура эсперанто-движения VEA Vjetnama Esperanto-Asocio, которая выиграла право на проведение “Universala Kongreso de Esperanto – 97”.

Kongresaj kurieroj de la Hanoja UK

Loa!.. N 1 (PDF, 2,3MB)
Loa!.. N 2 (PDF, 5,5MB)
Loa!.. N 3 (PDF, 0,7MB)
Loa!.. N 4 (PDF, 0,7MB)
Loa!.. N 5 (PDF, 0,6MB)
Loa!.. N 6 (PDF, 0,7MB)
Loa!.. N 7 (PDF, 1MB)

Rezolucio de la 97-a Universala Kongreso de Esperanto
kaj en la rusa traduko
Резолюция Всемирного конгресса эсперантистов
Язык эсперанто, отмечающий 125-летие, призывает человечество к миру во всём мире


125 лет языку эсперанто

125 лет языку эсперанто

26 июля 2012 года исполняется 125 лет международному языку эсперанто. Именно в этот день в 1887 году в Варшаве увидела свет тоненькая брошюрка, на титульном листе которой значилось. "Международный язык. Предисловие и полный учебник. Для русских" Под псевдонимом "Д-ро Эсперанто" скрывался никому тогда не известный польский врач-окулист Людвиг Заменгоф.

К своему 125-летнему юбилею язык эсперанто не только прошел испытания временем, но хорошо приспосабливается к реалиям сегодняшнего дня и с уверенностью смотрит в свое будущее. Изучить эсперанто может любой желающий без всяких проблем и совершенно бесплатно, например, здесь: http://ru.lernu.net.


23 - 30 de julio 2011, Kopenhago - Danio - 96-й Всемирный Конгресс эсперанто

La kongresa temo: dialogo kaj inter-kompreno

La estraro de UEA decidis ke la temo de la 96-a UK de esperanto en Kopenhago rilatos al la internacia Jaro de la Junularo, kun la temo ”Dialogo kaj reciproka Kompreno”.

Oni celas per la temo ekkapti la energion, imagopovon kaj iniciatemon de la monda junularo en venkado de la defioj, kiujn la homaro frontas, ekde fortigo de la paco, ĝis progresigo de ekonomia evoluo.

Kongresa Kuriero:
Vikinga voĉo N1
Vikinga voĉo N2
Vikinga voĉo N3


18 марта 2011г.  Объявляется акция "Зелёный журавлик в Японию"

Предлагаем отправить в Японию зелёных журавликов, т.е. оригами журавля из зелёной бумаги.  Как знак сочувствия эсперантистов Земли к пострадавшим от радиации в Японии и знак надежды, что всё будет хорошо.

Ni proponas sendi al Japanio verdajn gruetojn, t.e. origamion de gruo el verda papero. Kiel la kompata signo de esperantistoj de Mondo al la averrintaj de radioaktivado en Japanio kaj la signo de espero por estu bona.

Adreso: Waseda-mati 12-3, Sinzyuku-ku, Tôkyô-to, 162-0042 Japana Esperanto-Instituto

                  de Viktoro Kurilov             


123-летие ЭСПЕРАНТО
26 июля 2010 в 12-12 в Караганде

     

http://uzelki.narod.ru/ESPERANTO.html


17 - 24 июля 2010 г. - Гавана, Куба - 95-й Всемирный Конгресс эсперанто

La Universala Kongreso en Havano komenciĝis sabate per kunsido de la komitato de UEA, dum kiu estis elektita la nova estraro de la asocio. La elekto okazis laŭ la propono de la elekta komisiono, kaj nomoj de alternativaj kandidatoj ne troviĝis en la voĉdonilo. Probal Dasgupta estis reelektita kiel prezidanto.

- La ĉiutaga kongresa gazeto "La Havana Karavano" estas legebla ankaŭ en la reto, ĉe
http://uea.org/kongresoj/uk_2010.html

Havana Karavano N 6 (PDF, 332 Kb)

 


Гость из Японии в Алматы и Уральске

De 14.05.ĝis 21.05.2010 en Kazaĥio gastis esperantisto el Japanio s-ro Tosihiro Fukuda.
Li vizitis Almaty-on kaj Uralskon.
En Almaty s-ro Fukuda renkontis kelkajn almatanajn esperantistojn, inter ili nia famulino, poetistino Dina Lukjanec. Ili kune vizitis belegajn lokojn de dua ĉefurbo de nia lando.
En Uralsko s-ro Fukuda vizitis ŝtatan universitaton, kie Esperanton studis ĉi semestre ĉirkaŭ 70 gestudentoj, kaj havis amikan kunsidon.
Krom la universitato li estis invitita en Valdorfan gimnazion kaj vizitis regionan librejon. Ĉie prezentis Kampo (tiu estas esperanta nomo de s-ro Fukuda) Esperanton pere de siaj magiaĵoj, kiuj tre ekplaĉis al uralskanoj, plenkreskuloj kaj junularo. Multaj ekdeziris lerni la lingvon.
Kazaĥaj esperantistoj ege dankas s-ron Fukuda por lia fruktodona vizito.

Majra Baradosova
Uralsko, Kazaĥio

    

   


Okaze de la Zamenhofa Jubileo

Omaĝe de la 150-jara Zamenhofa jubileo en nia lernejo (la Gimnazio 5 en urbo Rudnyj) ni okazigis specialan lecionon. Mi prelegis, rakontis pri Ludoviko Zamenhof, pri kreado de la Internacia lingvo, akompanante per la preparita prezentado kaj unu el la nova serio de filmetoj « Esperanto estas... ».
Poste la lernantoj, kiuj nur ĵus la unuafoje eksciis pri Esperanto, partoprenis malgrandan kvizon, tradukante esperantlingvajn vortojn kaj frazojn al la rusa. Kaj poste ili improvize spektaklis la rusan popolan fabelon « La Rapo » esperantlingve. Certe, ĉiuj tre amuzis kaj restis kontentaj pro la ricevitaj scioj pri Esperanto.
Vera Matveyeva

           ...tuj ektiros! 


 
Nova studsemestro de ISTK en Bydgoszcz, Pollando
Dum 1.02 – 25.04.2010 daŭras la nova studsemestro de Internacia Studumo pri Turismo kaj Kulturo (ISTK) en Bydgoszcz, Pollando. Al la ĝis nunaj gestudentoj de ISTK – AIS Klerigejo Bydgoszcz (AKB) aliĝis 12-persona grupo el Okcidentkazakia Ŝtata Universitato el Uralsk. Venis el Kazakio gestudentoj de fremdaj lingvoj kaj turismo de la dua studjara de la Universitato en Uralsk sub gvido de Majra Baradossova. Lau ilia deziro nun intensa studado de turismo kaj kulturo okazas ĉiutage en kvar lingvoj: Esperanto, angla, germana kaj pola, kio estas intensa eksperimento. La studado 2009/2010 jaro finiĝos per 35 AKB Studadsesio en Bydgoszcz dum 17 – 25.04.2010 kune kun Internacia Pedagogia Kurso kaj Internacia Kurso por Vojaĝgvidantoj: Dum la 35 AKB-AIS Studadsesio en Bydgoszcz. AIS – kursojn gvidos i.a.: OProf. Remigiusz Mielcarek (24.04), OProf. Adam Sudoł (21.04), AProf Aleksandra Kowalczyk (25.04), EProf. Boĵidar Leonov (19-20.04), ASci Mara Timermane (17-18.04), ASci Regina Grzebowska, ASci Andrzej Grzebowski, red. Barbara Pietrzak (23.04) kaj red. Roman Dobrzynski (18.04). Prelegos pri turismo kaj kulturo gastoj el Australio, Albanio, Belgio, Bulgario, Ĉinio, DR Kongo, Kazakio, Latvio, Litovio, Mongolio, Rusio, Tanzanio, Ukrainio kaj Pollando.
Internacia Studumo pri Turismo kaj Kulturo
en Bydgoszcz, Pollando

kun la instruisto de angla s-ino Molier el Kongo

   В ознаменование 150-летия со дня рождения Людовика (Лазарь) Марковича Заменгофа АО «О «Казпочта» будет проводить гашение специальным Почтовым штемпелем 15 декабря 2009г. в городах Астана и Алматы.ты.

                    


 25 июля - 1 августа 2009 г. - Белосток - 94-й Всемирный Конгресс эсперанто

 

Raporto pri la “Fermita KAEM-kunsido”

Dato: la 27an de julio 2009, 14:00-16:00
Prezidis s-ro Lee Jung-Kee (Koreio).
Ĉeestantoj:
KAEM-anoj:  s-ro Sasaki Teruhiro (Japanio),  s-ino Indu Tapaliya (Nepalo), s-ino Esti Sebban (Israelo),  s-ro Jiang Limin (Ĉinio, anstataŭanto), s-ino Nguyen Thi Phuong Mai (Vjetnamio, anstataŭanto)
UEA-ano: Hori Jasuo
Observantoj: s-ino Tahira Masako (Internacia Fako de Japana Esperanto-Instituto, kunlaboranto de KAEM), s-ro Amri Wandel (prezidanto de Esperanto-Ligo en Israelo), s-ino Majra Baradosova (Kazaĥio), s-ro Valentin Seguru (Rusia Esperantista Unio), s-ro Nan Youli (Ĉinio), s-ro Park Wha-Chong (prezidanto de Korea E-Asocio), s-ro Inumaru Humio (Organiza Fako de JEI), s-ino Syozi Keiko (vicprezidanto kaj Ĝenerala Fako de JEI)
Materialoj: Jarlibro de KAEM 2009, Unua Bulteno de la 6a AK.
Raportanto: HORI Jasuo

Unua vico: de maldekstre, Hori, Sasaki, Mai, Esti, Indu, Majra,
dua vico: Park, Syozi, Nan, Lee, Tahira, Inumaru, Valentin

Unua vico: de maldekstre, Hori, Sasaki, Mai, Esti, Indu, Majra,
dua vico: Park, Syozi, Nan, Lee, Tahira, Inumaru, Valentin

Diskutoj kaj decidoj
1. La 6a Azia kongreso en Mongolio 2010
Celnombroj de partoprenantoj: Japanio 100, Koreio 50, Ĉinio 50, Mongolio 30, aliaj azianoj 50, neazianoj 50 sume: 330. El Rusio multaj estas atendataj, ĉar du-trionoj de Rusio apartenas al Azio kaj multaj loĝas apud Mongolio.
Unua Bulteno de la AK aperis ĝustatempe por la UK.
2. La 7a Azia Kongreso en 2012
Ankoraŭ neniu lando kandidatiĝis. En Mongolio ni decidos la lokon.
3. Subvencio por Esperanto-Instruado en Laoso
En oktobro aŭ novembro s-ro Tran Quan Ngoc (vicprezidanto de KAEM, Vjetnamio) gvidos kursojn en Vientiano, la ĉefurbo de Laoso. Por lia veturkosto kaj restado KAEM elspezos 600 eŭrojn.
4. Subvencio al vjetnama junulo, kiu partoprenos en la 28a KS
La 28a Komuna Seminario inter Ĉina, Japana kaj Korea Junularoj (KS) okazos la 26an-28an de decembro 2009 en la urbo Nankino, Ĉinio. Vjetnamio invitos la 29an KS-on al Vjetnamio, memore al la 1000-jara datreveno de la urbo Hanojo en 2010. Unu vjetnama junulo partoprenos en la ĉi-jara KS por lerni la organizan manieron de KS. KAEM subvencios 350 eŭrojn por liaj vojaĝo kaj aliĝo.
5. Elekto de novaj KAEM-anoj ĝis la 6a AK
Por alkomformiĝi al la mandato de UEA, KAEM decidis, ke la mandato de la nunaj KAEM-anoj estu finita dum la 6a Azia Kongreso en 2010. Laŭ tiu decido, aliĝintaj landaj asocioj elektu sian KAEM-anon antaŭ la AK en Mongolio kaj dum la kongreso novaj KAEM-anoj elektos la novan prezidantaron.
6. Aliaj aferoj
1) Honkongo volas aliĝi al UEA kaj KAEM
Honkongo apartenas al Ĉinio, do sendependa aliĝo de Honkongo al UEA ne eblas.
2) S-ino Heidi Goes (Belgio, aŭtoro de “Esperanto en Indonezio” en la revuo de KAEM “Esperanto en Azio”) vizitos Indonezion ĉi-jare. Se okazos la UK en Vjetnamio en 2012, ŝi denove iros al Indonezio por instrui Esperanton.
3) En Kazaĥio dise estas esperantistoj kaj ne ekzistas Esperanto-asocio. S-ino Majra Baradosova volas organizi la asocion helpe de UEA kaj KAEM.

 


IJK 2009 en Liberec'

La 65-a Internacia Junulara Kongreso de TEJO (IJK) okazos inter la 18-a ĝis la 25-a de julio 2009 en ĉeĥa urbo Liberec'. La kongresa temo estos Liberec' kaj la kongreson organizos kune Ĉeĥa, Germana kaj Pola Esperanto-Junularoj. Estas antaŭvidata ĉeesto de inter 300 kaj 500 partoprenantoj.

La kongresurbo

Liberec (lige kun la IJK literumata Liberec' por egali al la esperanta vorto) estas kun siaj pli ol 100 000 enloĝantoj la 5-a plej granda urbo de Ĉeĥio kaj ĉefurbo de Regiono Liberec. Ĝi troviĝas 100 km norde de la ĉefurbo Prago, proksime al la trilandlimo de Ĉeĥio kun Germanio kaj Pollando. En Liberec troviĝas malgranda esperanto-klubo, kunlaboro estas antaŭvidata ankaŭ kun la pli vigla klubo en proksima urbo Mladá Boleslav. El lastaj esperanto-aranĝoj en Liberec menciindas Jarkonferenco de la Ĉeĥa sekcio de IFEF, okazinta inter la 12-a kaj la 14-a de oktobro 2007.


Per PS gasto en Rudnij

     La 2-3 de julio en urbo Rudnij uzante la adresaron de Pasporta Servo  esperantisto Mansur Badertdinov el Rusia urbo Nabereĵnie Ĉelny.

Pasporta Servo: internacia gastiga servo per Esperanto

http://www.tejo.org/eo/ps           www.pasportaservo.org

Pasporta Servo estas gastiga reto, kiu nun konsistas el proksimume 1300 gastigantoj en pli ol 80 landoj ĉirkaŭ la globo. Por aliĝi kiel gasto, sufiĉas aĉeti la liston, kiu estas jare aktualigata. Ekde tiam vi povas uzi la servon. Ĉiu gastiganto indikis kelkajn kondiĉojn, kiel ekzemple la nombron da gastoj aŭ tagoj, aŭ antaŭa sciigo. Gastigantoj ne petos monon, multaj eĉ proponos al vi matenmanĝon aŭ bongustan vespermanĝon, sed se vi venas tutan semajnon kvarope, vi komprenos kelkaj petos malgrandan kontribuon.

Как работает Pasporta Servo   http://ru.wikipedia.org/wiki/Pasporta_Servo

Pasporta Servo — это небольшая книжка, в которой перечислены адресa эсперантистов по всему миру, у которых вы можете остановиться переночевать или даже пожить несколько дней совершенно бесплатно. Всё, что нужно для получения такой книжки и всех связанных с нею прав: знать эсперанто и самому согласиться принимать время от времени гостей. В результате вы убиваете сразу двух зайцев: получаете возможность найти бесплатный ночлег повсюду от Анголы до Швейцарии и скрашиваете свои серые будни оригинальными гостями издалека (если вдруг кому-то окажется интересен ваш регион).

Pasporta Servo ни к чему не обязывает — присоединяясь к этой всемирной службе, можно указать, что летом обычно уезжаете на море, что терпеть не можете запах табака, что ваша собака отличается злобным характером, что за кокаин сразу пристрелите и что сами вы яйцемолочный вегетарианец (реальные примеры).


Tremanta stelo
[Artikolo el la revuo “REGO”, №5(48), Oktobro 2008]

En la moskva E-eldonejo "Impeto" aperis la poemaro de Dina Lukjanec "Tre-manta stelo". Por prezenti la libron kaj rakonti al (precipe) relative junaj esper-antistoj pri unu el la elstaraj esperantistoj de nia movada historio de lastaj jarde-koj ni publikigas la antaŭpamlon de la kompilinto.

Delonge mi vartis revon konigi la poezion de Dina Lukjanec al esperantistoj. Ĉu ne estas konata? - iu el mia generacio demandos. Laŭ miaj scioj la plejmulto de espaj poeziŝatantoj konas nur dek du kantojn, verkitajn/tradukitajn de ŝi, kiuj aperis en la KD-serio "Oraj kantoj", pli-malpli famiĝinta en la moderna Esperantujo.  [la tuta artikolo]

Mikaelo Bronŝtejn (Tihvin)


Дина Лукьянец говорит на эсперанто и пишет песни

Друзья и хорошие знакомые называют ее Джокондой. Скорее всего, благодаря некоторому внешнему сходству с портретом кисти великого Леонардо. Наша алматинская Джоконда – кандидат филологических наук, лингвист, полиглот, автор и исполнитель замечательных песен.

...   – Много ли приверженцев эсперанто в Алматы?
– К сожалению, их единицы. Да и то они разрозненны и разобщены. А ведь во многих странах эсперантисты имеют свои клубы, ассоциации. Я участвовала в десятках заочных фестивалей эсперантистов и даже во Всемирном конгрессе в Венгрии. Сейчас наше общение значительно упрощено – с помощью электронной почты.
     – Ваше участие в международном движении эсперантистов отмечено не раз. Вот и совсем недавно вам вручен почетный диплом Всемирного конгресса эсперантистов, проходившего в Японии. За какие заслуги?
– На конгресс я посылала клип об Алматы "Золотой город". Исполнен он на языке эсперанто и называется "Ла урбо ора". Вот эта работа и была удостоена почетного приза из Страны восходящего солнца.
     – Сколько у вас видеоклипов?
– Более двадцати. Я их называю не роликами или клипами, а видеопоэмами. Раньше при съемках видеоряда той или иной песни я пользовалась помощью операторов. Постепенно научилась владеть видеокамерой. Это вдвойне выигрышно – когда ты и автор, и оператор. Знаешь, что в ленте выделить, на чем особо заострить внимание. Рада, что мои мини-поэмы находят место в телевизионных передачах и звучат по радио.  plu... 
 

Вечерний Алматы http://www.vecher.kz/?S=6-200711100700

 


26 июля 2008 г.          языку Эсперанто 121 и UEA 100 лет

Празднование в г.Караганде 26 июля 2008 г. в 10-00

       

Pli detale vidu http://uzelki.narod.ru/ESPERANTO.html

 


1 - 4 апреля 2008 г - Екатеринбург, Россия - EsPrimo-5

La 1-4-an de majo en Jekaterinburg okazis tradicia printempa renkontigxo de uralaj kaj siberiaj esperantistoj "EsPrimo-5" ("Esperanta Primavero").
Ankaux mi partoprenis, sed nur dum du tagoj, la 2-3an.
La programo estis interesa, ricxa, diverspeca.
Venis famaj gastoj Mikaelo Bronsxtejn (Tihxvin), Aleksandro Melnikov (Rostov-na-Donu), Garik Kokolija (Moskvo), Georgo Handzlik (Pollando).
(Kaj mia partopreno ankaux aldonis internaciecon al la arangxo :))))
Estis interesaj, utilaj prelegoj, ludoj, lekcionoj por komencantoj, bonaj koncertoj, kaj simple amikaj renkontigxoj. Al mi tre placxis la arangxo, mi estas kontenta pri mia vojagxo malgraux ke tio estis ne tiel simpla, sed allogis rilata proksimeco de la arangxajxo de najbara regiono.
Vidu la ural-siberian regionan pagxaron: http://www.ural-sib.org


19 - 26 июля 2008 г. - Роттердам - 93-й Всемирный Конгресс эсперанто

http://uea.org/kongresoj/alighintoj.php
Kazaĥio
  1. S-ino Maya Alexeyenko

9 - 19 апреля 2008 г. - Встреча эсперантистов в Алматы 

Французы в Казахстане

franca-kazaĥa renkontiĝo - rencontre franco-kazaque

 Rustem Amerkeŝev kaj Daniel Biro renkontiĝis en Almaty dum vojaĝo de Daniel en Kazakio,  vidu raporto de Daniel pri la vojaĝo http://www.ipernity.com/doc/28133/album/59919
(Kazakhstan - Kazaĥio),   http://www.ipernity.com/doc/dann/1771523/in/album/59919
(franca-kazaĥa renkontiĝo - rencontre franco-kazaque)
Mi estas Daniel BIRO-WALKER el Francio kaj mi vojaĝas en Kazaĥio kun mia edzino Juliette kaj nia filino (9 j.) Lea. Ni esperantiĝis antaŭ ĉirkaŭ dek jaroj kaj membras en nova esperantista grupo kreita antaŭ kvin jaroj en Quetigny (suburbo de Diĵono, oriente de Francio) en regiono kie Esperanto preskaŭ malaperis kaj nun renaskiĝas (samkiel en Kazaĥio, sed Burgonjo estas malgranda regiono kiam Kazaĥio estas vastega lando).
Mi restadas en Almaty preskaŭ dek tagoj. Ni tre ŝatas Kazaĥion ... ... surloke, ni renkontis Dina kaj Rustem ...
Rustem, ni jam vidis dum la jokohama UK-o kie li prezentis montradon de azia lukta-arto, sed ni estis du mil esperantistoj en la halo kiuj spektis lin, kaj kompreneble, ni ne vere konis lin ! En Almaty, ni renkontiĝis kaj iĝis amikoj. Ĉi-tie, ni travivis unuan vesperon kune por interkonatiĝi ... li invitis nin en tradicia kazaĥa restoracio kie ni gustumis la lokan kuir-arton. Ni iris kune al spektaklo de hindia kanto kaj danco. Poste, ni manĝis kune en korea restoracio ... kaj tio estis tre bona vespero, ĉar ni trovis multajn komunajn temojn por interŝanĝi ...
Ni ankaŭ renkontis Dina kun kiu ni jam travivis tre agrablan vesperon. Ŝi montris al ni KD-on de kantoj kaj fotojn ... Ŝi venis kun sia filo kiu estas tre simpatia ... Ni ankaŭ parolis pri ŝia amiko Mikaelo Bronstein kiun ni konas, ĉar li estis la unua eksterlandano akceptita de la esperatista grupo de Quetigny post ĝia kreo ...
Ni tre ŝatis en Kazaĥio kaj la landon, kaj la homojn, kaj la vivmanieron ... Ni multe fotis kaj fotojn ni enmetis ĉe Ipernity por ke niaj amikoj sekvu nian vojaĝon ... ankaŭ vi povas viziti niajn ret-paĝojn : http://www.ipernity.com/home/dann

Прогулка по ночной АлматыДаниэль и ДинаВстреча в Алматы


 

“Хорошее дело” (г.Рудный) 51/2007

ЯЗЫК МИРА

15 декабря день рождения Людовика Заменгофа

Если вам ни о чем не говорит это имя – учите эсперанто. Именно Людовик Заменгоф в 1887-м издал первый учебник международного языка, впоследствии названного эсперанто. День рождения основателя отмечают эсперантисты всего мира, в нашем городе это курсанты ВПО «Океан», входящие в состав Скаутской эсперантской лиги, которую в Рудном представляет Вера Матвеева. Кроме нее эсперанто у нас преподают еще два человека – это Татьяна Исаева (которая и ведет занятия с «океановцами»), и преподаватель гимназии №5 Надежда Шаяхметова. Язык эсперанто, разработанный на основе латинского и основных европейских языков, чрезвычайно прост в изучении. Лев Толстой, например, выучил его за 3 часа. И не удивительно. В международном языке всего 16 правил и никаких исключений! К тому же, человеку, освоившему эсперанто, гораздо легче даются иностранные языки. Поэтому и в нашем городе находятся люди, желающие изучить эсперанто.
- В 2006-2007-м я проводила курсы, в группах было по 10-15 человек, - говорит Вера Матвеева, - в будущем планируем создать в Рудном клуб эсперантистов.
Несмотря на то, что эсперанто не раз запрещался, а эсперантисты преследовались как Сталиным, который считал его языком космополитов, так и Гитлером, для которого он представлялся языком мирового еврейства, ассоциации эсперантистов существуют в 150 странах мира. Однако усилия энтузиастов пока не привели к желаемому результату, и языком мирового общения остается английский.


 

4 - 11 августа 2007 г. - Йокогама - 92-й Всемирный Конгресс эсперанто

Казахстанцы в Японии  

Universala Kongreso de Esperanto 2007

Konatiĝu: Rustem Amerkeŝev, havas esperanto-nomon Nomad, magistro pri psikologio, sportisto pri koreaj luktospecoj, dum la UK en Jokogamo prezentis tiun sporton kun koreaj samideanoj dum la "ART-vespero"

Nomad

Выступление на Азиатской секции

Рустем с новыми рузьями на Конгрессе

 

Rezultoj de la Belartaj Konkursoj

La rezultoj de la Belartaj Konkursoj de UEA 2007 estis diskonigitaj en Jokohamo vendrede la 10-an de aŭgusto.
En la kategorio KANTO
Unua, dua, tria premioj: ne aljuĝitaj;
Honora mencio: Dina Lukjanec (Kazaĥio) pro "La urbo ora".

 


26 июля 2007 г. языку Эсперанто 120 лет

 

Esperanto 1887-2007

Siaspeca donaco al la datreveno de Esperanto de Viktoro Kurilov el Karaganda

120 jaroj de Esperanto.pdf

La festado de 120-jariĝo de Esperanto estis aranĝita en Karaganda la 27-an de julio je 12 h meztage ĉe la monumento "Eterna fajro". Venis ĵurnalistoj de la telekanalo "ART" kaj filmadis por reportaĵo la rakonton kun informo pri la internacia lingvo Esperanto, kun la historio de la kreado. Estis skribitaj sur la asfalto la vortoj "SALUTON", "120 JAROJ DE ESPERANTO". La ĵurnalistino estis instruita saluti, amiki, ami kaj adiaŭi en la esperanto. Estis enmanigita la flugfolio pri 120-jariĞo de Esperanto kaj la dua estis forflugita en cxielon kun verda baloneto.
La reportaĵon la "ART" montris dufoje en siaj programoj.
Kaj ĉion tion faris nur unu homo, sed fidela adepto - Viktor Kurilov!
La telekanalo sabate invitis lin en sian studion kaj enmanigis la honoran folion "Popola korespondento" kaj ankaŭ montris en la "Semajnaj resumoj".

120 летие Эсперанто в Караганде120 летие Эсперанто в КарагандеЗелёный вестник Эсперанто


Vidu informon en: Nia nova historio

Новая история эсперанто в Казахстане - события с 2004 года

 

 

Hosted by uCoz